Buitenschoolse opvang Het Vossenhol

Buitenschoolse opvang het Vossenhol is gevestigd in het Multifunctioneel Centrum het Parkholt, het MFC. Het MFC ligt tussen Openbare basisschool de Kleine Dollard en Christelijke basisschool de Vossenburcht. Vlak bij de bso liggen een wandelparkje, voetbalveld en basketbalveld.

Binnen het Multifunctioneel Centrum hebben wij twee mooie ruimtes tot onze beschikking. Hier hebben wij tevens een aangrenzend buitenspeelterrein met een klimrek.
De kinderen kunnen hier fietsen, skelteren, stoepkrijten en zich naar hartelust uitleven.
We draaien met 2 groepen en de inrichting en het aanbod is aangepast aan de doelgroep.
We hebben groep 1, voor de leeftijd van 4 t/m 7 jaar en groep 2, voor de leeftijd 8 t/m 12 jaar.
Op beide groepen werken wij met vaste leidsters zodat er voor de kinderen steeds dezelfde vertrouwde gezichten zijn.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen bij ons op de bso. Wij geven dit gevoel door elk kind met zijn of haar unieke persoonlijkheid te respecteren, goed naar elk kind te kijken en te luisteren, en op basis daarvan positieve aandacht te geven.
Het ene kind wil graag gelijk zijn of haar verhalen over school kwijt, terwijl een ander meer tijd nodig heeft om, om te schakelen. Voor de jongere kinderen geldt dat ze nog vaak veel behoefte hebben aan contact met de leidsters, terwijl de oudere kinderen juist behoefte hebben aan een steeds grotere mate van vrijheid.
Ook hebben kinderen behoefte aan een stimulerende omgeving waarin zij ervaringen op kunnen doen. Wij begeleiden ze en ontplooien samen met hen activiteiten. Kinderparticipatie is erg belangrijk, er zijn geen verplichtingen, wij bieden activiteiten aan, maar de kinderen bepalen zelf of ze wel of niet mee willen doen. Het is immers hun vrije tijd. Wij creëren een veilige warme huiselijke sfeer op de groep omdat kinderen immers de hele dag al in het schoolgebeuren zitten. Het is tijd voor ontspanning na inspanning!

Openingstijden:

Maandag 15.00 - 18.30
Dinsdag  15.00 - 18.30
Woensdag  12.00 - 18.30
Donderdag  15.00 - 18.30
Vrijdag  07.30 - 18.30

Op de woensdagen, vrijdagen en in de vakanties wordt er door ons een broodmaaltijd verzorgd.

In de vakanties draaien wij op een van onze andere bso locatie,s te weten Villa Kakelbont.
Ook zullen wij in de vakanties af en toe een uitstapje maken.
Wij volgen het vakantierooster zoals aangegeven in de gemeentegids, en zijn alle vakanties geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur. 

De dagindeling op de korte dagen van 15.00 uur tot 18.30 uur.

15.15 – 15.30 Kinderen ophalen van obs De Kleine Dollard en cbs De Vossenburcht. We lopen gezamenlijk naar de bso. Ook is er een auto onderweg die kinderen haalt van obs De Tweemaster en sbo De Delta.
15.30 – 16.00 We gaan gezamenlijk drinken met een koekje en de kinderen hebben hier de mogelijkheid om in de groep gezellig met elkaar en de leiding te praten over wat ze die dag hebben meegemaakt of iets anders wat ze graag willen vertellen.
16.00 – 16.30 De kinderen krijgen een activiteit aangeboden of gaan lekker vrij spelen, ook is er tijd om samen met andere kinderen of leidsters een spelletje te spelen.
16.30 – 16.45 We gaan gezamenlijk fruit eten, hierbij hebben de kinderen de keuze uit een appel, mandarijn of banaan. Kinderen die geen fruit willen eten hoeven dat niet, maar we proberen ze wel altijd te stimuleren. Iedereen zit wel gewoon aan tafel, en we wachten tot iedereen klaar is.
16.45 – 18.30 De kinderen gaan verder met hun activiteit of met vrij spelen. 
Tegen 17.15 uur krijgen de kinderen nog een koekje.

 De dagindeling op de lange dagen van 12.00 uur tot 18.30 uur.

12.00 – 12.45 Kinderen ophalen van obs De Kleine Dollard en cbs De Vossenburcht.
We lopen gezamenlijk naar school. Ook is er een auto onderweg die kinderen haalt van obs De Tweemaster en sbo De Delta.
12.45 – 13.45 We gaan gezamenlijk aan tafel en hebben dan een broodmaaltijd. Er is gelegenheid om rustig met elkaar te praten, maar wij waarborgen wel de rust aan tafel. Het samen eten is een rustmoment.
13.45 – 14.30 De kinderen gaan vrij spelen.
14.30 – 15.00 We gaan gezamenlijk drinken met een koekje en de kinderen hebben hier de mogelijkheid om in de groep gezellig met elkaar en de leiding te praten over wat ze die dag hebben meegemaakt, of iets anders wat ze graag willen vertellen.
15.00 – 16.30 De kinderen krijgen een activiteit aangeboden of gaan lekker vrij spelen, ook is er tijd om samen met andere kinderen of leidsters een spelletje te spelen.
16.30 – 16.45 We gaan gezamenlijk fruit eten, hierbij hebben de kinderen keuze uit een appel, mandarijn of banaan. Kinderen die geen fruit willen eten hoeven dat niet, maar we proberen ze wel altijd te stimuleren. Iedereen zit wel gewoon aan tafel en we wachten tot iedereen klaar is.
16.45 – 18.30 De kinderen gaan verder met hun activiteit of met vrij spelen.
Tegen 17.15 uur krijgen de kinderen nog een koekje.

De kosten voor de bso zijn 6,45 Euro per uur, afhankelijk van Uw inkomen kunt U een gedeelte terug krijgen via de belastingdienst, kinderopvangtoeslag. De prijzen zijn incl. vervoer, eten en drinken en uitstapjes.

Als U hulp nodig heeft bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag kunt U contact opnemen met Mevr T. Eden of Mevr J. Boelema. Deze zijn te bereiken op het nummer van kinderdagverblijf Hummelstee. 0597422173.