Buitenschoolse Opvang Het Vossenhol

Jachtlaan 17
9675 JA Winschoten

Tijdens BSO uren kunt u bellen met: 06-57094888
Afmelden voor de BSO kan op nummer: 0597-432584
Heeft u vragen kunt u ook contact opnemen met 0597-422173, dit is de administratie.