Plaatsingsbeleid

Kan door middel van het invullen van een inschrijfformulier te vinden op de scholen waar wij een samenwerkingscontract mee hebben en door middel van een kennismakingsgesprek op lokatie waarvoor we u uitnodigen wanneer wij het inschrijfformulier van u ontvangen. Hierbij wordt een rondleiding gegeven en de wensen besproken uiteraard zijn u(w) kinderen van harte welkom en kunnen tijdens het gesprek met de leiding en kinderen kennismaken. Wij zullen uiterst ons best u een passend aanbod te doen. Mogelijk wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst.
Tijdens het kennismakings gesprek spreken we onder andere door wat de wensen zijn van de ouders en het kind m.b.t. de inhoud van de opvang, de verschillende mogelijkheden die de opvang te bieden heeft , de regels en afspraken vanuit thuis en vanuit de opvang en maken we praktische afspraken over de gewenningsperiode en de dagelijkse uitvoering van de opvang. Wanneer u de opvang wilt stopzetten dan dient u dit minimaal twee kalendermaanden voor beëindiging schriftelijk mee te delen aan de opvang.